Country:

Villkor

Din användning av Manfrotto’s webbplats ("webbplatsen") och all information, produkter och tjänster på webbplatsen, inklusive vår sökfunktion, specialtjänster och rabattprogrammet (kollektivt "tjänsterna") omfattas av de bindande juridiska villkoren som anges nedan ("Villkor"). Vi kan uppdatera dessa Villkor från tid till annan utan att meddela dig något. Om vi inte informerar dig genom att meddela dig, kommer alla nya funktioner eller uppdaterade tjänster som vi lägger på webbplatsen att omfattas av dessa villkor. GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, GODKÄNNER DU VAR OCH EN AV DE VILLKOR SOM ANGES NEDAN. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SOM ANGES NEDAN, ÄR DU INTE AUKTORISERAD ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER WEBBPLATSEN FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL

Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser, webbsidor och tjänster som också drivs av Manfrotto, våra dotterbolag eller andra företag som är anslutna till oss. Din användning av varje Manfrotto-webbplats eller tillhörande webbplats är föremål för användningsvillkoren, om några finns på varje enskild webbplats. Om det råder någon konflikt mellan de villkor som anges nedan och några av de villkor eller meddelanden som anges på någon annan webbplats, kommer villkoren på den webbplatsen att styra din användning av den här sajten. Läs användarvillkoren för varje webbplats så att du förstår alla villkor som gäller.

Manfrotto är glad att ge dig tillgång till denna webbplats kostnadsfritt. För att komma åt webbplatsen måste du dock upprätta ett konto hos en Internetleverantör. Du behöver också utrustning för att komma åt webbplatsen, inklusive en dator, modem eller annan kommunikationsenhet. Du godkänner att du betalar för alla hårdvaru- och tjänster som behövs för att komma åt webbplatsen och använda Tjänsterna. Manfrotto ansvarar inte för någon av dessa kostnader.

Vissa delar av webbplatsen kan innehålla mogna eller vuxna innehåll avsedda för personer som är minst 18 år gamla. Om du tittar på det här vuxna innehållet förstår vi att du säger att du är minst 18 år gammal och att materialet du tittar är acceptabelt för dig. Om du inte vill se det här innehållet kan du sluta titta på webbplatsen när som helst eller navigera till ett annat område.

Sekretess 
All information som vi samlar in från dig under din användning av sajten omfattas av vår integritetspolicy. För fullständig text om vår integritetspolicy, var vänlig klicka här.

Kategorier av information:

Registrering 
Du behöver inte vara registrerad medlem för att använda sajten, men vissa områden på webbplatsen är endast tillgängliga för registrerade medlemmar. När du registrerar dig för att använda sajten kommer du bli uppmanad att ge oss lite information om dig själv. Om du inte är registrerad hos oss, registrera dig nu för att vara berättigad till våra medlemsförmåner.

Under registreringsprocessen accepterar du att ge oss sann, korrekt och fullständig information om dig själv och uppdatera den här informationen när den ändras. Om du inte uppdaterar det kan vi upphäva eller avsluta din användning av webbplatsen eller Manfrotto-webbplatserna, som förklaras nedan. Alla personliga uppgifter som du lämnar till oss omfattas av villkoren i vår integritetspolicy.

Kontoinformation och lösenordsskydd 
När du registrerar dig väljer du ett medlems-ID (din e-postadress) och ett lösenord så att du kan komma åt ditt konto hos oss. Du godkänner att du kommer att behålla denna information konfidentiell. Du är helt ansvarig för aktiviteter som händer under ditt konto och lösenord. Du godkänner att logga ut från tjänsterna i slutet av varje session, för att förhindra bedrägerier på ditt konto av tredje part. Om du tror att det har förekommit otillåten användning av ditt konto eller lösenord, godkänner du omedelbart att meddela Manfrotto och samarbeta med oss för att lösa det. Du förstår att om du inte följer villkoren i denna paragraf, kan vi upphäva eller säga upp din användning av denna webbplats eller Manfrotto-sajten. 

Hur du kan använda tjänsterna 
Tjänsterna är skyddade av amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt, patent, varumärken och andra immateriella lagar. För mer information om detta, vänligen klicka här.

Du kan använda Tjänsterna på sajten och de anslutna webbplatserna för din personliga, icke-kommersiella användning. Du får göra en enda kopia av de enskilda skärmarna du ser när du använder Tjänsterna, men endast för din personliga användning. Du kan inte distribuera eller överföra kopiorna till andra i utbyte mot pengar eller annan ersättning. Du får inte godkänna, modifiera, omforma, kopiera, visa, distribuera, överföra, publicera, licensera, skapa avledande verk från, överföra eller sälja information, produkter eller tjänster som erhållits från Tjänsterna, med undantag av vad som anges nedan. Det innebär att du inte får spegla hemsidan eller resultatsidorna på webbplatsen eller någon ansluten webbplats på din egen webbplats eller webbsida.

Ingen licens beviljad 
Med undantag för att du tillåter att du använder webbplatsen och de anslutna webbplatserna för din personliga användning enligt vad som anges ovan, när du använder webbplatsen eller de anslutna webbplatserna får du inte någon licens eller andra rättigheter från oss, inklusive immateriella rättigheter Eller andra äganderätter till Manfrotto eller andra företag som vi är anslutna till. DU FÖRSTÅR ATT DU INTE HAR NÅGRA RÄTTIGHETER TILL TJÄNSTERNA ELLER ANNAN MANFROTTO EGENDOM MED UNDANTAG FÖR ATT VI ANGER I DESSA VILLKOR.

Dina inlägg till denna webbplats 
På vissa delar av vår webbplats kan du skicka eller berätta om dina kommentarer om ett visst ämne, eller starta ett nytt ämne för andra att svara på. Om du skickar något, garanterar du oss att:

Du har lagliga rättigheter att skicka ditt material och det kommer inte att bryta mot någon lag eller någon persons rättigheter. och
Du är minst 18 år gammal om du befinner dig i ett område med vuxet innehåll.

Med undantag av vad som anges under "Gemenskapsinnehåll" nedan, är all information och material av vilket slag som helst, inklusive grafik, text eller på annat sätt upplagd av någon på vår webbplats ("Medlemsinnehåll") föremål för följande villkor:

1. Genom att publicera medlemsinnehåll ger du oss den royaltyfria, oåterkalleliga, eviga, världsomspännande rätten att:
Tillåta andra att använda medlemmens innehåll enligt beskrivningen i dessa villkor och att använda, distribuera, visa och skapa härledda verk från det här medlemmens innehåll, i alla media, på något sätt, helt eller delvis, utan några begränsningar eller ansvar för dig;

2. Du förstår att vi inte är ansvariga för sanningen, fullständigheten, objektiviteten eller användbarheten av något medlemsinnehåll, och vi stöder inte något medlemsinnehåll; 

3. Vi verifierar inte identiteten på personer som använder vår webbplats, och du antar risken att tro på eller inte tro på något medlemsinnehåll du läser;

4. Vi undersöker inte, övervakar, redigerar eller granskar medlemsinnehåll. Vi har rätt att övervaka eller ta bort medlemsinnehåll när som helst och utan förvarning om vi tror att det kommer att förbättra vår webbplats.

Innehåll i Communitys 
Vissa delar av webbplatsen förtjänar särskild behandling eftersom de innehåller information som de flesta skulle förvänta sig att vara privata. Dessa avsnitt omfattar e-postkommunikation, snabbmeddelandekommunikation, hemsidor som inte är markerade "offentliga" och personliga fotoalbum som inte är markerade "offentliga" ("gemenskapens innehåll"). Observera: att markera en hemsida eller ett fotoalbum "offentligt" innebär att alla besökare på vår webbplats kommer att kunna se hemsidan eller fotoalbumet och att innehållet kommer att bli licensierat till oss som "medlemsinnehåll" enligt villkoren som förklaras ovan.

Generellt kommer vi inte att övervaka, redigera eller avslöja gemenskapsinnehåll. Vi kommer bara att göra det när vi har anledning att tro att det är nödvändigt att identifiera, kontakta eller väcka talan mot någon som orsakar dig skada eller skadar eller stör tjänsten eller Manfrotto ’s rättigheter eller med andra besökare på webbplatsen. Vi kan också avslöja gemenskapsinnehåll när vi är skyldiga enligt lagen, vilket innefattar att svara på krav från brottsbekämpande, civila och administrativa myndigheter, vanligtvis i form av en dag för information. Vi kan också avslöja gemenskapens innehåll för att identifiera eller åtgärda tekniska problem eller svara på klagomål om tjänsterna.

Uppförande av medlemmar och besökare 
Vi tror att alla medlemmar och besökare drar nytta av grundläggande regler för beteende medan de använder Tjänsterna så att alla känner sig fria att dela åsikter och idéer. Det fria flödet av idéer äventyras när några individer agerar oansvarigt. För att hjälpa alla att ha en positiv upplevelse frågar vi och håller med om att följa följande grundläggande regler när man använder Manfrotto-sidorna:

Du följer dessa villkor och alla tillämpliga lagar;

Du kommer aldrig att ge ditt lösenord till någon (ingen Manfrotto-anställd kommer att begära det) och du kommer inte att lämna din fakturering eller kreditinformation förutom att göra ett köp;

Du kommer inte att ansätta, hota eller missbruka andra människor när du använder webbplatsen på något sätt;

Du kommer inte att störa andras användning av Webbplatsen, bland annat genom att avbryta andra användares sessioner, rulla ner (automatiskt eller manuellt) för att göra det svårt för dem eller på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares nöje av tjänsterna;

Du kommer inte posta något medlemsinnehåll som är oanständigt eller kan vara hatiskt eller kränkande gällande ras, etniskt, sexuellt eller på annan grund Är skadlig, vulgär eller skadligt eller är ärekränkande, skadar eller kränker den enskildes privatliv eller äganderätt;

Du kommer inte försöka skörda några skärmnamn eller e-postadresser för kommersiell användning;

Du kommer inte att samla in eller lagra personlig information om någon annan person på sajten eller på annat sätt förfölja, ta kontakt med eller trakassera en annan användare;

Du kommer inte att efterlikna någon annan person eller förvränga ett förhållande med någon person eller enhet, inklusive att förtala ett förhållande till Manfrotto; På samma sätt kommer du inte att anta en falsk identitet om syftet med att göra det är att lura eller bedra en annan person;

Du kommer inte att använda tjänsterna för att skada minderåriga på något sätt, eller uppmuntra interaktioner med minderåriga av sexuell natur;

Du kommer inte att manipulera tjänsterna för att dölja din identitet eller deltagande i tjänster på webbplatsen (genom att använda en annan persons identitet, ändra rubriker eller på annat sätt ändra någon annan möjlig identifierare);

Du kommer inte att lägga in något medlemskapsinnehåll som innehåller några virus, avbryta robotar, trojanska hästar, skadlig kod eller annan datorprogram eller program som är utformat för att avbryta tjänsterna vi tillhandahåller, användarnas förmåga att njuta av tjänsterna eller att alla program fungerar korrekt , Hårdvara eller utrustning eller material som används i samband med tjänsterna;

Du kommer inte att skicka någon massa oönskad reklam, reklaminformation, e-post eller annan uppmaning (inklusive, utan begränsning, skräppost, "spam", kedjebrev eller pyramidprogram av något slag) till någon person genom användningen av Tjänsterna, förutom i områden som specifikt tillåter dig att göra det (auktionsforum, till exempel);
Om du bryter mot någon av de riktlinjer som anges ovan eller någon annan aspekt av dessa villkor, förbehåller vi oss rätten att upphäva eller säga upp dina rättigheter att använda tjänsterna utan att meddela dig något.

Upplysning om din identitet 
Från tid till annan mottar vi förfrågningar för att avslöja våra användares identiteter. Vi avslöjar inte identiteten hos våra användare om vi inte är lagligen skyldiga att göra det.

Om en statlig myndighet (till exempel Securities and Exchange Commission, brottsbekämpande organ, Advokatkontor eller liknande myndigheter) skickar oss en dom, vi kommer att följa det. Om vi mottar en domstol av en tredje part som inte är en statlig myndighet (till exempel en stämning i samband med civilrättsliga tvister), kommer vi att kontakta användaren vars identitet har begärts med hjälp av den kontaktinformation som användaren tillhandahöll under registreringsprocessen. Vi kommer att vänta 10 dagar efter att du har anmält användaren innan du har följt domen, såvida inte domstolen kräver att vi lämnar upp denna information före dess. Om vi inte kan vänta 10 dagar på grund av tidsfristen i stämningen kommer vi att låta användaren få veta vilken tidsfrist som ingår i stämningen när vi meddelar att vi har mottagit det.

Ersättning 
Du förstår att du är personligen ansvarig för ditt beteende på webbplatsen och på Manfrotto-webbplatserna och är överens om att hålla Manfrotto och dess moderbolag, dotterbolag och deras tjänstemän, ledare, anställda och agenter skadelösa från och mot eventuella förluster, Skada, ansvar, kostnad eller kostnad av något slag (inklusive advokatarvoden och kostnader) som vi kan uppkomma i samband med ett tredje parts krav eller på annat sätt i samband med din användning av tjänsterna, tillgång till webbplatsen eller de anslutna webbplatserna, Din överträdelse av dessa villkor eller tredje parts rättigheter och / eller i samband med rabatter, priser, upplysningar om medlemskapslösenord och andra frågor, i samband med ditt deltagande i återbetalningserbjudanden.

Du godkänner att du betalar alla skatter, avgifter och / eller statliga avgifter som inkomst, försäljning, användning, punktskatt, mervärde, varor och tjänster samt konsumtionsskatter i samband med ditt deltagande i återbetalningserbjudanden, som kan vara tillämpliga.

Ansvarsfriskrivning 
SÖKRESULTAT: WEBBEN ÄNDRAR SIG HELA TIDEN OCH INGEN SÖKNING ELLER INDEXERANDE TEKNIK KAN INKLUDERA ALLA SIDOR SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBEN I DESS INNEHÅLLSFÖRTECKNING ("INDEX"). SOM ETT RESULTAT AV DETTA KAN MANFROTTO INTE OCH KOMMER INTE GARANTERA ATT DIN SÖKNINGSRESULTAT KOMMER ATT BLI FULLSTÄNDIG ELLER ATT LÄNKARNA SOM ANSLUTS MED INDEXET KOMMER VARA ACKURATA ELLER AKTIVA UNDER DIN SÖKNING. WEBBPLATSER INKLUDERADE I INDEXET ÄR UTVECKLADE AV MÄNNISKOR VI INTE KAN KONTROLLERA. PROCESSEN ATT INKLUDERA SIDOR I INDEXET ÄR I STORT AUTOMATISK. MANFROTTO KAN INTE OCH KOMMER INTE SKANNA SIDOR INKLUDERADE I INDEX. AV DESSA SKÄL ANSER VI OSS INTE ANSVARIGA FÖR INNEHÅLLET PÅ NÅGON SIDA SOM INGÅR I INDEXET, OCH ÄR INTE ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA FEL ELLER MISSBRUK SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS (ELLER NÅGON PLATS DU KAN LÄNKA TILL FRÅN WEBBPLATSEN ELLER NÅGON AV DE TILLHÖRANDE PLATSERNA) .

DU FÖRSTÅR ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (INKLUSIVE HÄMTNING AV OCH FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN SKADA PÅ DIN DATOR GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA) ÄR PÅ EGEN RISK. DU FÖRSTÅR ATT TJÄNSTERNA, INDEX OCH ALL INFORMATION, PRODUKTER OCH ANNAT INNEHÅLL (INKLUSIVE INFORMATION FRÅN TREDJE PART, PRODUKTER OCH INNEHÅLL) SOM INGÅR I ELLER TILLGÄNGLIGA FRÅN WEBBPLATSEN OCH DE WEBBSIDOR, TILLHANDAHÅLLS "SOM ÄR" "VAR ÄR" OCH "HUR TILLGÄNGLIG" BASIS, OCH KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE TILL DIG. DU ERKÄNNER ATT MANFROTTO INTE GARANTERAR ATT TJÄNSTERNA INTE SKALL VARA OSTÖRDA UNDER TID, OCH SÄKRA ELLER FELFRIA. DU FÖRSTÅR ATT MANFROTTO INTE GARANTERAR ATT RESULTATEN FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT MÖTA DINA FÖRVÄNTINGAR. TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN ELLER EVENTUELLA TJÄNSTER SOM MANFROTTO TILLHANDAHÅLLER BLI AVBRUTNA AV UNDERHÅLL ELLER UPPGRADERINGAR. INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, KAN ÄNDRA VILLKOREN FÖR DEMENTIER STÄLLDA I DETTA DOKUMENT.

SÅ LÅNG DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT LAG, FRÅNSÄGER SIG MANFROTTO ALLA KRITISKA PÅPEKANDEN, GARANTIER OCH VILLKOR AV NÅGOT SLAG (UTTRYCKLIGEN,UNDERFÖRSTÅTT,LAGSTADGAT ELLER ANNAT)INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR KÖPVÄRDE,HÅLLBARHET OCH LÄMPLIGHETT FÖR SÄRSKILT SYFTE, KVALITET, NÖDVÄNDIG KVALITET, RUBRIK OCH OKRÄNKBARHET AV FÖRETAGSRÄTTIGHETER)INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, MED HÄNVISNING TILL TJÄNSTERNA, INDEX OCH ALL INFORMATION, PRODUKTER OCH ANNAT INNEHÅLL (INKLUSIVE TREDJEPARTSINFORMATION, PRODUKTER OCH INNEHÅLL)INKLUDERAT ELLER TILLGÄNGLIG FRÅN WEBBPLATSEN OCH ANSLUTNA WEBBPLATSER.

MANFROTTO FRÅNSÄGER UTTRYCKLIGEN NÅGOT BIFALL, REKOMMENDATION, SÄKERHET, FRAMSTÄLLNING, GARANTI ELLER OMSTÄNDIGHET (BESTÄMD, UNDERFÖRSTÅDD, LAGSTADGAD ELLER ANNAT) NÄR DET GÄLLER ANSVAR FÖR NÅGON PART INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ANNONSÖRER, PARTNERS, DELTAGANDE HANDLARE, TILLVERKARE ELLER LEVERANTÖRER ELLER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM LEVERAS AV SÅDANA PARTER.

Ansvarsbegränsning 
I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, KOMMER MANFROTTO, DESS MODERBOLAG ELLER DOTTERBOLAG, NÅGOT AV DE FÖRETAG IT ÄR KNUTET TILL, ELLER NÅGON AV DESS INNEHÅLLSLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR DIG (ELLER NÅGON TREDJE PART FRAMSTÄLLANDE ANSPRÅK GENOM DIG) FÖR FÖRLUST ELLER SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, FÖLJD, STRAFF ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD ANVÄNDNING, VINST, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, ELLER KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, OBEHÖRIGT TILLTRÄDE TILL OCH SKYDD MOT DIN PERSONLIGA INFORMATION ELLER ÖVERFÖRINGAR, SOM UPPSTÅR UR ELLER ÄR RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, OBEHÖRIG ANVÄNDNING, PRESTANDA ELLER ICKE-PRESTANDA på WEBBPLATSEN, ALLA WEBBPLATSER, TJÄNSTERNA ELLER INDELNINGEN, MEDLEMMENS ANVÄNDNING AV DEN INFORMATION, TJÄNSTER OCH / ELLER PRODUKTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA/ ELLER GÖRS TILLGÄNGLIGA GENOM PREMIEPROGRAMMET, NÅGRA DATORRELATERADE SKADOR GENOM NEDLADDNING AV MATERIAL, INKLUSIVE SÄRSKILDA MÖJLIGHETER; TYPOGRAFISKA FEL OCH / ELLER OMISSIONER, SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM ÄR RELATERADE TILL EN MEDLEMS DELAKTIGHET ELLER OFÖRMÅGA ATT DELTA I RABATTPROGRAMMET.OCH ÅTGÄRDER, INAKTION ELLER TRANSAKTION SOM FRAMSTÄLLER ELLER RELATERAD TILL SÄRSKILDA RABATTER INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGOT UTFÄRDANDE AV EMISSION, UPPSÄGNING, ANNULERING, INLÖSEN, INKÖP, KREDIT ELLER ÅTERBETALNING GJORD ELLER SKYLDIG MEDLEMMEN, AV ELLER FRÅN NÅGON ANNAN PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANNONSÖRER, , ASSOCIERADE OCH ANSLUTNA FÖRETAG ELLER LEVERANTÖRER SOM ÄVEN OM MANFROTTO HAR BLIVIT TIDIGARE INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR FÖR SKADOR ELLER FÖLJANDE SKADOR; DÄRFÖR KAN OVANNÄNMDA BEGRÄNSNING ELLER UTESLTNING INTE GÄLLA DIG.

BEGRÄNSNINGARNA AV ANSVAR OCH FÖRNEKANDE HÄR SKALL TILLÄMPAS OAVSETT FORM AV ÅTGÄRD, VARE SIG I KONTRAKT, GARANTI, ABSOLUT ANSVAR, OAKTSAMHET, ELLER ANNAN FÖREELSE OCH SKALL ÖVERLEVA ETT GRUNDLÄGGANDE BROTT ELLER ÖVERTRÄDELSER AV KONTRAKT ELLER UNDERLÅTENHET AV DET GRUNDLÄGGANDE AVTALET ELLER ETT EXKLUSIVT AVHJÄLPANDE.


Du förstår att Manfrotto inte ansvarar för innehållet i annonser eller webbplatser från företag som är associerade med återbetalningserbjudanden. Manfrotto är inte ansvarig för noggrannheten i intressebolagens information inklusive eventuella ändringar i eller avbrytande av tjänster och / eller produkter, eller någon överträdelse av immateriella rättigheter som någon part har gjort. Manfrotto ansvarar inte för ändringar i de tjänster och / eller produkter som erbjuds av anslutna företag.
Under inga omständigheter ska ansvaret för Manfrotto’s ansvar, antingen gemensamt eller separat, överstiga €50.

Användning av vår logotyp och statiska skärmdumpar för icke-kommersiella ändamål 
Du kan använda våra skärmbilder och logotyper för icke-kommersiella ändamål. Du kan hitta mer information genom att klicka här. Du kan fråga om att använda statiska skärmbilder från vår webbplats för kommersiella ändamål genom att kontakta info@manfrotto.com.

Länka till vår webbplats 
Du kan länka till vår sida för icke-kommersiella ändamål.

Om du är intresserad av att använda vår webbplats för kommersiella ändamål eller licensiera någon av våra många söktekniker, vänligen kontakta oss på info@manfrotto.com för mer information.

Diverse 
Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med italienska lagar utan hänsyn till principerna om lagkonflikter. Dessa Villkor som ändrat från tid till annan anger hela förståelsen mellan medlemmen och Manfrotto och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal eller överenskommelser mellan dig och Manfrotto, antingen muntligt eller skriftligt, om ämnet i dessa Villkor. Om någon bestämmelse i dessa villkor eller dess tillämpning på någon medlem eller omständigheter i vart fall skall anses vara ogiltig eller oförklarlig, återstoden av dessa villkor eller tillämpningen av sådana bestämmelser på personer eller omständigheter som den inte innehas att vara ogiltig eller oskyldig, ska inte påverkas därmed, och varje bestämmelse ska vara giltig och verkställas i den utsträckning som lagen tillåter. Även om du bekräftar att vi kommer att kunna hantera våra rättigheter i någon behörig domstol, samtycker du härmed till den exklusiva behörigheten och platsen för domstolar i Bassano del Grappa (VI) - Italien avseende alla tvister som rör dessa villkor , din användning av webbplatsen eller någon Manfrotto-webbplats, tjänsterna eller belöningsprogrammet. Inget upphävande av dessa villkor kommer att vara giltigt, utom i händelse av att uppsägningen är skriftlig och undertecknad av en officer i Manfrotto. Om Manfrotto: s uppträdande av villkoren eller någon skyldighet enligt denna förhindras, begränsas eller störs av handlingar eller villkor som inte överstiger Manfrottos rimliga kontroll, ska medlemmen utan ytterligare åtgärder eller varsel, ursäkta Manfrotto’S prestanda i omfattning av sådan förebyggande, begränsning eller störning.

Du kan ställa frågor om dessa villkor till:

Legal Department - Website Terms of Use
Lino Manfrotto + Co. Spa
Via Valsugana 100
36022 Cassola (VI) - Italy
Attention: Legal Department

info@manfrotto.com 

Copyright © 1996-2015 Lino Manfrotto +Co. Spa All Rights Reserved.

Sociala kanaler

Capture. Share.

Our Brands

Loading cart

Login