Country:

Vilka är Vitec Group


Vitec Group plc är en global koncern som huvudsakligen betjänar kunder inom TV-produktion och på fotografiska marknader. Vitec är noterat på Londonbörsen med intäkter 2016 på 376,2 miljoner pund.

Vitecs syfte är att stödja våra kunder med att fotografera och dela högklassiga bilder. Våra produkter och tjänster omfattar en mängd olika teknologier, utformade och konstruerade för att se till att bildskaparen, oavsett förhållanden, har den bästa utrustningen för att "fånga ögonblicket".

Dessa tekniker sträcker sig från traditionella mekaniska produkter till elektronik och mjukvara. Ändå är användaren densamma - en bildskapare - oavsett om denne är anlitad av ett tv-nätverk, ett film eller ett annat produktionsföretag, en företags-, utbildnings- eller religiös etablering, arbetar inom en självständig verksamhet, eller är en amatör.

Vitec-koncernen är organiserad i tre divisioner:

Imaging Solutions Division

Vitecs Imaging Solutions designar, tillverkar och distribuerar fotografisk och videografisk utrustning av högsta kvalitet som stativ, väskor, filter och belysning för professionella och konsumentfotografer.

Production Solutions Division

Vitecs Production Solutions Division designar, tillverkar och distribuerar premium märkesvaror för TV-bolag, film- och videoproduktionsföretag, oberoende innehållsskapare och företag. Den tillhandahåller även premiumtjänster, inklusive uthyrning av utrustning och tekniska lösningar för tv-produktionsteam och film-team.

Creative Solutions Division

Vitecs Creative Solutions designar, tillverkar och distribuerar premium märkesvaror för TV-bolag, film- och videoproduktionsföretag, oberoende innehållsskapare och företag. Det ger också företagslösningar till företag, regeringar och kyrkoverksamhet. 

Affärsuppförande


Uppförandekod

Vitecs uppförandekod utgör grunden för vår kultur och ger tydliga vägledning till våra anställda om hur de förväntas uppträda mot kollegor, leverantörer, kunder, aktieägare och på vårt bredare ansvar till de samhällen inom vilka vi driver verksamhet.

Vår kod, som finns tillgänglig på vår hemsida, beskriver vår inställning till affärsintegritet, inklusive ett uttryckligt förbud mot mutor, återbetalningar och politiska donationer, tillsammans med vägledning om gåvor och gästfrihet, intressekonflikter, böcker och register, konkurrens, delning respekt för FN: s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna, överensstämmelse med lagstiftningen om slaveri, respekt för individen och integritet, mångfald, hälsa och säkerhet, miljöhållbarhet, affärspartner och välgörenhetsgivande donationer.
 

Mer information finns på koncernens hemsida: www.vitecgroup.com

 

Sociala kanaler

Capture. Share.

Our Brands

Loading cart

Login